-

اینم مجسمه ازادی درایران
-
-
ریشُ سیبیل گذاشتم بابام گفت این چه کاریه شبیه ابوبکر بغدادی شدی!
زدمشون الان میگه:
خاک تو سرت شبیه خواجه های حرمسرا سلطان سلیمان شدی

کولر که نیس فعلا نمیدونه به چی گیر بده


--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg
-


-
آهسته تر رانندگی کردم
طولش بدم این راهِ کوتاه و
پیشم که باشی من دلم می خواد
گهگاهی عمدا گم کنم راه و


فرقی نداره جاده بن بست ه
دوره به خونه یا که نزدیکه
بودن کنارت زیرِ این بارون
شاید همین حُسن ترافیک ه


حیفِ که زیرِ سقف ماشینیم
و بارون بی ما هدر میره
پای پیاده رد نشیم از شب
حوصله ی این کوچه سر میره
-
-
اگه با پورشه بری

به خانوما متلک بندازی میشی پسر با نمک!!!!!

اما همون متلک و با پراید بری بندازی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میشی بی شعور ایکبیری میمون عوضی

خر نفهم الاغ زشت گاو بی شخصیت

اگه با موتور بری که فحشا ناموسی میشه جاش نیست بگم!!
مشاهده پست‌های بیشتر