-
...

...
-

{هـــــ-ه}


--
фея фея
-

=______=


--
-

شادترین کشورهای دنیاworldworld
۱. نروژ : بندر برگن در نروژ بسیار زیبا و آرامش بخش است. این کشور اسکاندیناویی مقام نخست را در میان شادترین کشورهای دنیا کسب کرده است. این کشور همچنین مقام نخست پایتخت اجتماعی و مقام دوم در اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
۲. دانمارک : دانمارک برای چهارمین سال پی در پی مقام دوم شادترین کشور دنیا را به خود اختصاص داده است. این کشور از نظر کارآفرینی و موقعیت شغلی مقام نخست را دارد و دومین پایتخت اجتماعی دنیاست.
۳.سوئد : سوئد از مقام هفتم در سال ۲۰۰۹ میلادی به مقام سوم در سال جاری میلادی صعود کرده است. این کشور، مقام دوم در کارآفرینی و فرصت های شغلی را دارد.
۴. استرالیا : امسال، استرالیا به عنوان چهارمین کشور شاد دنیا، دومین کشور از نظر آموزش و سومین کشور برای آزادی های فردی معرفی شده است.
۵.نیوزیلند : نیوزیلند، پنجمین کشور شاد دنیا است و مقام نخست را در حوزه آموزش و مقام دوم را برای آزادی های فردی و نوع حکومتش دارد.
۶. کانادا : کانادا از نظر شاد بودن رتبه ششم و از نظر آزادی های فردی رتبه نخست را در جهان دارد.
۷. فنلاند : این شکور هفتمین کشور شاد دنیا و سومین کشور از نظر کارآفرینی و موقعیت های شغلی و امنیت است.
۸. هلند : هشتمین کشور شاد دنیا، رتبه ششم پایتخت اجتماعی و سلامت دنیا را نیز دارد.
۹. سوئیس : سوئیس نهمین کشور شاد و نخستین کشور از نظر اقتصاد و حکومت است. این کشور همچنین در مقام ۳۲ از نظر آموزش قرار دارد.
۱۰.ایرلند : دهمین کشور شاد دنیا مقام چهارم را برای آزادی های فردی دارد.
۱۱. لوکزامبورگ : امسال نخستین بار است که لوکزامبورک در فهرست کشورهای شاد و موفق دنیا قرار می گیرد. این کشور، در مقام ۱۱ و بالاتر از ایالت متحده قرار گرفته است. همچنین از نظر سلامت و بهداشت نخستین کشور دنیا و از نظر آموزش مقام ۴۲ را به خود اختصاص داده است.
۱۲. ایالت متحده : بعد از ده سال قرار داشتن در مقام دهم، ایالت متحده آمریکا به جایگاه دوازدهم جدول سقوط کرده است. این ایالت مقام ۱۴ دنیا را برای آزادی های فردی و مقام دوم را برای سلامت و بهداشت دارد.
۱۳. انگلستان : ایالت پادشاهی انگلیس، ششمین کشور از نظر کارآفرینی و موقعیت های شغلی و هفتمین کشور برای نوع حکومتش است.
۱۴. آلمان : آلمان، مقام ۱۴ به طور کلی، پنجم برای سلامت و بهداشت و ششم برای اقتصاد دنیا را دارد.
۱۵. ایسلند : اگرچه این کشور از نظر اقتصادی در رتبه ۶۱ است اما نخستین کشور دنیا از نظر امنیت و اطمینان است.
۱۶.اتریش : سرزمین آلپ، مقام ۱۶ شادترین کشور دنیا و ۱۰ سلامت دنیا را دارد.
۱۷.بلژیک : بلژیک آخرین کشور اروپایی در فهرست ۲۰ کشور برتر دنیاست. حدس بزنید کدام کشور آسیایی در رتبه بعدی قرار دارد؟
۱۸.هنگ کنگ : این کشور بالاترین رتبه را میان کشورهای آسیایی به خود اختصاص داده است. این کشور از نظر فنی هچنان بخشی از چین است. هنگ کنک سال گذشته میلادی در مقام ۱۸ دنیا از نظر امنیت قرار داشت اما امسال به مقام پنجم صعود کرده است.
۱۹. سنگاپور : سومین کشور دنیا از نظر اقتصادی است.۲۰. تایوان : تایوان آخرین کشور شاد دنیا در فهرست ۲۰ گانه شاخص موفقیت لگاتوم است که فوربس آن را منتشر کرده است. در ادامه ۲۰ کشور غمگین دنیا را نام برده

--
Damn
-
ﺑـﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﮐـﻪ ﺩﯾـﺪﻣـﺶ ﺗـﻮ ﮐﻮﭼـﻪ ﺑـﻮﺩ
ﯾـﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﮔـﻞ ﮔـﻠﯽ ﺗﻨـﺶ ﺑـﻮد
ﺑـﺎﻣـﻮﻫـﺎﯼ ﺑﻠـﻨﺪ ﻭ ﺧﺮﻣـﺎﯾﯽ
ﺍﻭﻣـﺪ ﻃـﺮﻓـﻢ ﻭ ﮔﻔـﺖ: ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ؟! ﻣﯿـﺎﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺑـﺎﺯﯼ ﮐﻨـﯽ ؟! ﺑﯿـﺎ ﺩﯾﮕـﻪ ...
ﺍﺯ ﭼﺸـﻤﺎﯼ ﻧـﺎﺯﺵ ﺍﻟﺘـﻤﺎﺱ ﻣـﯿﺒﺎﺭﯾـﺪ
ﺧﯿـﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿـﮏ ﺑـﻮﺩﻡ ﺍﻣـﺎ ﺩﻟـﻢ ﻟـﺮﺯﯾـﺪ
ﻫﻤـﻮﻥ ﯾـﻪ ﻧﮕـﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷـﻘﺶ ﺷـﺪﻡ
3 ﺳـﺎﻝ ﺍﺯﺵ ﺑـﺰﺭﮔﺘـﺮ ﺑـﻮﺩﻡ
ﻗﺒـﻮﻝ ﮐـﺮﺩﻣـﻮ ﮐـﻠﯽ ﺑـﺎﺯﯼ ﮐـﺮﺩﯾـﻢ ....(!)
آﺧـﺮﺵ گفـت ﺗـﻮ ﺑﻬـﺘﺮﯾـﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿـﺎﯾـﯽ
ﺳـﺎﻝ ﻫـﺎ ﮔـﺬﺷﺖ ...
ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﺧـﻮﺩﻡ ﺗـﺎ ﻣـﺪﺭﺳـﻪ ﻣﯿـﺒﺮﺩﻣـﺶ
ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﯾـﺪﻧﺶ ﺑﯿـﺪﺍﺭ ﻣـﯿﺸـﺪﻡ
ﺍﻣـﺎ ﺍﻭﻥ ﻫﻤـﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕـﻔﺖ: ﺗـﻮ ﺑﻬـﺘﺮﯾـﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿـﺎﯾـﯽ ...(!)
ﺩﺍﻏـﻮﻥ ﻣـﯿﺸـﺪﻡ ﮐـﻪ ﻋﺸـﻘﻢ ﻣـﻨﻮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺻـﺪﺍ ﻣـﯿﺰﻧـﻪ ...
ﮔـﺬﺷـﺖ ﻭ ﮔـﺬﺷـﺖ ...
ﺷـﺐ ﻋﺮﻭﺳﯿﺶ ﺧـﻮﺩﻡ ﺭﺍﻫﯿـﺶ ﮐـﺮﺩﻡ
ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺧـﻮﺩﻡ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻋﺮﻭﺳﺶ ﺷـﺪ ...(!)
ﻣـﻦ ﺭﺍﻧﻨـﺪﺷـﻮﻥ ﺷـﺪﻡ
ﺧـﻮﺩﻡ ﺍﺷـﮑﺎﺷـﻮ ﭘـﺎﮎ ﻣـﯿﮑـﺮﺩﻡ
ﺑـﺎ ﭼﺸـﺎﯼ ﮔﺮﯾـﻮﻥ ﺑـﺎﺯﻡ ﮔﻔﺖ: ﺗـﻮ ﺑﻬـﺘﺮﯾـﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿـﺎﯾـﯽ
ﮔـﺬﺷـﺖ ﻭ ﮔـﺬﺷـﺖ ...
ﺳـﺎﻟﻬـﺎ ﮔـﺬﺷـﺖ ...
ﮐـﻪ ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺳـﻪ ﻫﻤـﯿﺸﻪ ﺭﻓـﺖ
ﺑـﺎﺯ ﺧـﻮﺩﻡ ﺯﯾـﺮ ﺗـﺎﺑـﻮﺗﺸـﻮ ﮔـﺮﻓﺘـﻢ
ﻣـﯿﺪﻭﻧﺴﺘـﻢ ﺍﮔـﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﮕـﻔﺖ: ﺗـﻮ ﺑﻬـﺘﺮﯾـﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿـﺎﯾـﯽ ...(!)
ﺭﻓـﺖ ... ﻭﺍﺳـﻪ ﻫﻤـﯿﺸﻪ ﺭﻓـﺖ
ﻭ ﺣﺘـﯽ ﯾـﻪ ﺑـﺎﺭ ﻧﺘـﻮﻧﺴـﺘﻢ ﺑﻬـﺶ ﺑﮕـﻢ
آﺧـﻪ ﺩﯾـﻮﻭﻧـﻪ
آﺧـﻪ ﻻﻣﺼـﺐ ... ﻣـﻦ ﻋـﺎﺷﻘـﺘﻢ ... ﻣـﻦ ﻣﯿـﻤﯿـﺮﻡ ﻭﺍﺳـﺖ ...(!)
ﭼﺸـﺎﺕ ﻫﻤـﻪ ﺩﻧﯿـﺎﻣـﻪ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺐ ﺷـﻮﻫـﺮﺵ ﺩﻓﺘـﺮ ﺧـﺎﻃﺮﺍﺗﺸـﻮ آﻭﺭﺩ ﺩﻡ خـونمـون ...
و ﭼﺸـﺎﺵ ﭘـﺮﻩ ﺍﺷـﮏ ﺑـﻮﺩ
ﺩﻓﺘـﺮ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﻓـﺖ
ﻭﻗﺘـﯽ ﺧـﻮﻧﺪﻣـﺶ ﻣـﺮﺩﻡ ... ناﺑـﻮﺩ ﺷـﺪﻡ ... ﻧﺎﺑـﻮﺩ ...
ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﻮﺩ: ﺩﺍﺩﺍﺷـﯽ ... ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻢ
ﻋﺎﺷـﻘﺖ ﺑـﻮﺩﻡ ...
ﺍﻣـﺎ ﻣﯿﺘـﺮﺳﯿـﺪﻡ ﺑﻬـﺖ ﺑﮕـﻢ ...(!)
ﻣﯿﺘـﺮﺳﯿـﺪﻡ ﺩﺍﺩﺍﺷـﯽ ...
ﺍﻣﯿـﺪ ﻭﺍﺭﻡ ﺯﻭﺩﺗـﺮ ﺍﺯ ﺗـﻮ ﺑﻤـﯿﺮﻡ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻮ ﺑﺨـﻮﻧﯽ ...
ﺩﺍﺩﺍﺷـﯽ ﺑﻬـﻢ فحـش ﻧﺪﯾـﺎ ...
ﺩﺍﺩﺍﺷـﯽ ﺑﺒـﺨﺶ ﮐـﻪ ﻋﺎﺷـﻘﺘﻢ
ﺩﺍﺩﺍﺷـﯽ ﻫﻤـﻪ آﺭﺯﻭﻡ ﺗـﻮ ﺑـﻮﺩﯼ

-

امید یعنی‎
فراموش کن طوفان سخت دیشب را‎
ونگاه کن خورشید امروز چه زیبا لبخند میزند‎
امید یعنی ‎
بی کسیهایت را به پشت بلندترین کوه پرتاب کن ‎
فراموش کن تنهاییت را و عاشقانه ای بساز زیبا به نام او که دوستش داری‎
امید یعنی ‎تو
تویی که آمدی تابیاد بیاورم هستم -زنده ام و نفس میکشم ‎
بیاد بیاورم عاشقم ‎
بیاد بیاورم خودم را کجای این راه پرنشیب گم کرده ام
-

برا بچ در حال دادن ازمون پایا
برا بچ در حال دادن ازمون پایا


--

مشاهده پست‌های بیشتر