-
زمان گذشت و گذر زمان نمیگذرد...

شاید بعضیاتون یادتون نباشه
ولی ی روزی پارس یونیت پیشنهاد اول گوگل برای حرف"پار"بود..
ی روزیی 100تا لایک عادی بود...
ی روزی.....
"یادش بخیر"


--
یک روز به شیدایی
در زلف تو آویزم...

-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
یــــــہ دخـــــــټر بـــــــــآیــــد شبــــیہ پـــــــرواݩـــہ بـــآشہ
دیـــــدݩش زیــــبآ وݪــے
گـــــرفــــتــــݩش سخــــــتــــ...

دختر###
-
خواهـی که جهـان در کـف اقبال تو باشـد
ایـز تایپینگ کسـی بـاش که ایـز تایپینگ تو باشـد
مشاهده پست‌های بیشتر