-

دخملاااا...


--
ما از تبار بغضیم...
آسودگی روا نیست...

-
دوستان مایل هستید بازم چالش بذاریم؟
اگر بله که پیشنهاد بدید چه چالشی چون من چیزی به ذهنم نمیرسه-

...D:


--
#sara_:)
-
ب کام من ک نماندی؛


ب کام خویش بمانی.
Image result for ‫به کام من نماندی ‬‎


--
(: כاـכا :)
-

من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو
من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو
-

نکنیمون خوشگل پسر :/


--
منم یه پسرجوون ک حسابی پیره
مشاهده پست‌های بیشتر