-


-

نی نیه بددددبخخخختتتتت


--

-


-

دانلود این موزیک

-

فردا که جمعه بیاید
باز قرار است همه چیز
هجوم بیاورد بر سر لحظه هایم
باز قرار است از همان صبح
یادم بیاید که چقدر همه چیز نیست...


این روزها قرار است غروب که شد
باز این بغض لعنتی قلقلک بدهد
سکوت بی وقفه ام را...


شاید هم معجزه ای شد
تا چشمانم رو به این همه شومی باز شد
تو نشسته باشی تماشایم کنی
و بگویی: صبح جمعه ات بخیر جانم...

--
IV Band
مشاهده پست‌های بیشتر