در صورت تمایل به فعالیت در کانال تلگرام پارس یونیت اینجا کلیک کنید.
خدا به موسی فرمود: با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده ای تا دعایت مستجاب شود! موسی عرض کرد چگونه؟ خدا فرمود: به دیگران بگو برایت دعا کنند، چون تو با زبان آنها گناه نکرده ای.
پس! مرا در این شبها، نه به بهای لیاقت بلکه به رسم رفاقت دعایم کنین...!!!
التماس دعا