-
اولین پست سال 94

دوستای عـــــــــزیزم عیدتون مبارک
امیدوارمسال خیلی خوبی داشته باشین

9dab3f9c45d7c3be4c147f513685a8f0_jpg.gif
راضی به زحمت نیستم بابا عیدی نمیخواد


norooz90.jpg


--
-

آدما باید یکیو داشته باشن که هر وقت
خسته
پکر
داغون
عصبی
و مریض بودی
ازت نپرسه
چرا؟
فقط دستت رو بگیره و بگه
بلند شو بریم یه دور بزنیم، دوست ندارم این شکلی ببینمت

--
-
اینجا برف میاد
-

اگرچشمانم زبان داشت اگر زبانم اختیار داشت و اگردلم توان دیدن داشت برایتان از دنیایی میگفتندکه عجیب زیبااماکمی هم درد،بی نامرد،پاک، زلال و شفاف ،چشمه غیرت ،حرمت، اراده، بخشش ؛عاری ازگناه ،ساده و بی صدا گاهی اشک گاهی قهقه گاهی هم هق هق گاهی هم سرفه های بی امان.

اگرچشمانم زبان داشت اگرزبانم اختیارداشت واگردلم توان دیدن داشت برایتان ازدنیایی میگفتندکه در آن خوبی بود بینهایت محبت و عشق سرشار،اراده با کمــی رنج، تحمل با کمی صبر،ایمان با کمـــی خودشکستن.

باور بود از جنس اصل مثل یقین مثل تمام آنچه که هرگز ندیده اید.

چشمانم دنیای شیشه ایم رادید زبانم بند آمدو دلم لرزید.تنها گناهم همین بود.

همیـــن...
!!!

و من دیگر از عشق نخواهم گفت...


میگویند"روزها میروند و خاطره ها میمانند"امابرای من"روزها می آیند تا خاطراتم بروند".


عشق در دلم نیزخواهدرفت و آرامش دوباره به دنیای شیشه ایی برگشته خواهد شـد.


اگر چشمانم زبان داشت اگر زبانم اختیار داشت و اگر دلم توان دیدن داشت شما ژرف ترین و زیباترین درعین سادگی و غیرقابل باورترین دنیا را می دیدید میشنیدید.

هنوز ته مانده ایی ازدنیای شیشه ایی درته چشمانم هست امااشکام مثل هربارتصویررا میشکنند.


میروم تادنیای شیشه ایی زیباوعاری ازگناه ،دنیایی که بعدخدا ستودنی س نشکند.

میروم تا نشکند.

حجم عشق من آنقدرهست که اگر شکست همه چیز را در هم بشکند.


عهدتازه بستم خسته ام پیرشدم ودلگیرازآنکه هیچکس دردنیای شیشه ایی حقی به من نداد!!!


باید میدانستم دنیای شیشه ایی عشقی از جنس شیشه خواهد داشت همیشه آنور شیشه بود...
دستهایش را همیشه از پشت همان شیشه بوسیدم...

برای رسیدن به او باید شیشه شکسته شود و هیچ شکستنی شگون ندارد...
هیچـــــــــوقت نخواستم دنیای شیشه ایش را بشکنم...هـیچــــــــــــــــــــوقت

نه دور بـــــود نه نزدیک؛نه دست نیافتنی بود و نه به دستانم میرسید!!!

کیست مرا یاری دهد؟کیست مرا بفهمد؟کیست مرا دیوانه ندانــــــد؟؟؟


تو این شب های تو در تو ؛ خداحافظ گل شب بو
هنوز آوار تنهـــــــــایی داره می باره از هر سو
خــــــــــــداحافظ گل مــریم؛گل مظلوم پــــر دردم
نشـــد با این تــــــن زخمی به آغوش تو برگردم
نـــشد تا بغض چشماتو به خواب قصه بـــسپارم
از این فصل سكوت و شب غم بارونو بــــردارم
نــــمی دونی چه دلتنگم از این خواب زمستونی
تو كه بیدار بیداری بگو از شب چی می دونــی
تو ایـــن رویـــــای سر در گم خداحافظ گل گندم
تو هم بازیچه ای بودی تو دست سرد این مردم
خــــــــــــداحافظ گل پونه كه بارونی نمی تــونه
طلســم بغضو بــــرداره از این پـــاییز دیوونه
...

"عشق مرتبه و جایگاه محترمی نزد خدا دارد."

شاید برای همین است که گاهی آدم ها لیاقت و مرتبه ی عاشق شدن را ندارند و اگرهم در جایگاه معشوق باشندبه زودی نقاب ازچهره برمیدارند آن هم بادست خود

و

اینجاست که پرده کنار میرود و چشم عاشق آن طرف پرده را میبیند،
جز هیچ چیزی دگری نیست.هیچ......فقط هیچ!!!

و عاشق با نیش خندی تلخ زمزمه وار میگوید "عاشقی را عاشقیت لازم است"
و هرکسی لیاقت عاشقی و لیاقت داشتن عاشق را نخواهند داشت...

در اوج پیچیدگی به همین سادگی پرده کنار میرود و حجاب از چشم عاشق برداشته میشود و چیزی را میبیند که...

مثل این میماند در بیابانی باشی به امید آبی یا آدمی یا دهکده ای یا ماشینی بیابان را با امید راه میروی و راه میروی ساعت ها بعد وقتی لحظه یی برای استراحت می ایستی ، آنگاه که چشمت به نقطه ی آغاز میرسد شروع اولین قدم و راه رفتن کمرت خم میشود و زانو میزنی...

فقط دور خود دور خورده ایی...


تازه میفهمی که فقط دور خورده ایی مسافتی بس طولانی و سخت را پیموده ایی به امیدمقصدی امامیبینی خسته و درمانده با کوله باری سنگین بر شانه های نحیف باز به نقطه ی آغاز رسیده ایی!!!

سخت است فراموش کردن و دوباره بلند شدن و اینبار به امید خدا نه کس دیگر قدم برداشتن تا که به جایی برسی که خدا میخواهد.
"رشته ایی بر گردنم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطرخواه اوست"

دیگر

بـس است از عشق گفتن..

من رفتم تادنیای شیشه ایی تو نشــــــــــــکند.

و

دیگر از عشق گفتن تـــــــــــــــــــــــمام شود...
.
.
.
خیـــــالت راحت...

"برو ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران برتو نخواهند نوشت"

غصه وقصه ی من تمام شد.
اما؛اما...
هنوزناتمام هایی است که می ماند برای تو...

-
20ist_50_.jpg
-


-


--
دنیا رانگه دارید می خواهم پیاده شوم...
مشاهده پست‌های بیشتر