-
-


-

-


آفتاب پرست
-
ﺭﻭﺯی ﺟﻮاﻧکی اﺯ شیخی ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﺑﺮای ﭘﻮﻝﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭا می ﺁﺯاﺭﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪی ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟


ﺷﻴﺦ ﻗﻮطی ﻛﺒریتی اﺯ ﺟﻴﺐ ﺩﺭآﻭﺭﺩ ﺳﻪ ﻧﺦ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺭا ﮔﺮﻓﺖ


و ﺩﻭ ﻧﺦ ﺁﻥ ﺭا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻮطی ﻧﻬﺎﺩ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﺦ ﺭا ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩ


ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰی ﺩاشت

ﻻی ﺩﻧﺪاﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ و ﮔﻔﺖ :


ﭼﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻢ !
-

تو روحت الان یعنی نمیخوای پاشی بری ؟


انقدر نشو سبک جلوم مگه زور ِ برا هم شیم


من عوض نمیشم نزن زورتو بیشتر


خوبه گفتی من رو مود تو نیستم


نه


تو که همه چیتو گم میکردی


بگو پس چرا نمیکنی خب گورتو هیچوقت...

-
از همه ی اتفاق های زندگی ام گله دارم از این اومدن و موندن های بی خود گله دارم از این آدم های رنگ ب رنگ از این حرف های قشنگ و پوچ از آدمیت آدما و این همه ادعا گله دارم من حتی از خودمم هم گله دارم.. خدایا...تو ک میدونستی دنیا جای بدیاس دنیا جای آدمای بی وفاست میدونستی توی این شهر غریب بی کسی تنها کسی ک تنها میمونه دل تنگ و بیچاره ماست چرا مارو ساختی دل و توی این دریای غم چرا انداختی؟؟
مشاهده پست‌های بیشتر

انس طلا 1,300 یک گرم طلا 970,500 دلار 31,390