نام کاربری : romina
خانم مجرد ,
-
ب انتظار مهدی (عج)نشستن اشتباه بزرگیست....
.
.
.
.
.
.
باید ب انتظار او دوید....
-
دکتر:سلام حالتون چطوره؟
بیمار:خوبم
دکتر:برویاعلی،نفربعد

-
اگر غذارا هم میشد دانلود کرد،ما فوق فوقش ی املت رو میتونستیم دانلود کنیم!!!!!
-
شادبودن بزرگترین انتقامیست ک میتوان از زندگی گرفت...
-
به romina خوش آمد بگویید.

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
مشاهده پست‌های بیشتر